Bereikbaar op kantooruren:
0348 - 40 51 60

Bedrijven die werken met gevaarlijke stoffen slordig met veiligheid

Bedrijven waar wordt gewerkt met gevaarlijke stoffen laten veel steken vallen. De controles worden daarom flink aangescherpt. Ook gaan de boetes omhoog. Dat meldt het Algemeen Dagblad op 18 juni 2019.

De Inspectie SZW controleerde recentelijk 66 relatief grote en complexe bedrijven, actief in de chemische industrie. Bij 56 daarvan werden één of meerdere overtredingen geconstateerd die te maken hadden met de omgang met gevaarlijke stoffen. Zo was bijvoorbeeld niet bekend welke gevaarlijke stoffen worden gebruikt en hoe lang, en hoe vaak een medewerker daaraan wordt blootgesteld. ,,Dit cijfer is zorgwekkend en voor mij reden om in te zetten op meer handhaving”, stelt staatssecretaris Tamara van Ark (Sociale Zaken, VVD).

Alle bedrijven die in overtreding waren hebben een waarschuwing gekregen en kunnen binnenkort een herinspectie verwachten. Bij één bedrijf was zoveel mis dat er een boete is opgelegd.

Te mager

De inspectie krijgt 4,5 miljoen euro extra om specifiek toezicht te houden op de omgang met gevaarlijke stoffen op de werkvloer. Hiervoor wordt een speciaal team opgericht. In totaal krijgt de inspectie er deze kabinetsperiode 50 miljoen bij. ,,De bezetting en het budget van de inspectie was te mager”, meent Van Ark.

Ook gaat het maximale boetebedrag omhoog van 3.000 naar 4.500 euro. Van Ark zegt dat de boete vooral een ‘prikkel’ moet zijn om verbeteringen af te dwingen. Al heeft ze niet veel geduld: ,,Als de cijfers niet verbeteren sluit ik zeker niet uit dat er nog strengere maatregelen genomen moeten worden.”

Sluipmoordenaar

Elk jaar overlijden 3.000 mensen omdat ze op de werkvloer zijn blootgesteld aan gevaarlijke stoffen. Van Ark spreekt van een ‘sluipmoordenaar’. De gevolgen voor de gezondheid worden vaak pas later opgemerkt. Slachtoffers worstelen daardoor vaak om erkenning en genoegdoening te krijgen. Een commissie onder leiding van oud-vakbondsvoorzitter Ton Heerts heeft de opdracht gekregen aanbevelingen te doen voor een eenvoudiger schadeafhandeling. Eind van dit jaar moet dat advies er liggen.

Behalve betere handhaving en strengere regels moet de kennis over (het gebruik van) gevaarlijke stoffen omhoog en moeten bedrijven meer werk maken van preventie. Daarvoor wordt samengewerkt met brancheorganisaties en vakbonden.

Bewustwording

Volgens Van Ark is er bij de meeste bedrijven geen sprake van onwil om een veilige werkomgeving te creëren, maar is er domweg onvoldoende aandacht voor. Er moet meer bewustwording komen, stelt zij. ,,Waar mensen bij elkaar komen om te werken hoort veiligheid een gespreksonderwerp te zijn.”

Bron: AD.nl (18-06-2019)

Gerelateerde diensten

[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]