Bereikbaar op kantooruren:
0348 - 40 51 60

Beoordelingsrichtlijn 6000 deelgebied 21

Een installatiebedrijf heeft meerdere mogelijkheden om aan te tonen dat het maatregelen heeft getroffen om de kwaliteit van een product, proces of dienst zeker te stellen. Certificatie biedt bedrijven, opdrachtgevers, afnemers en overheden de zekerheid dat de geleverde kwaliteit voldoet aan in een Beoordelingsrichtlijn geformuleerde, en door onafhankelijke derden gecontroleerde, eisen.

Beoordelingsrichtlijn 6000 “Installaties” biedt bedrijven in de installatiesector de mogelijkheid om verschillende technische installaties en systemen onder certificaat te ontwerpen en te installeren. Een deelgebied gaat over de soort installatie (bijvoorbeeld: een elektrotechnische installatie, een gasinstallatie of een waterinstallatie) en de soort activiteit (ontwerpen, installeren).

BRL 6000 – deelgebied 21

Vanaf 2014 mogen de werkzaamheden in het kader van het ontwerp, installatie, beheer en/of onderhoud van bodemenergiesystemen uitsluitend worden uitgevoerd door erkende bedrijven. Dit geldt zowel voor het ondergrondse deel (certificering volgens de BRL11000) als het bovengrondse deel (certificering volgens de BRL6000-21).

Het bijzondere deel BRL6000-21 omschrijft de specifieke eisen rondom het ontwerpen, installeren en beheren van energiecentrales van bodemenergiesystemen. Het deelgebied BRL6000-21 kent zes subdeelgebieden, waarbinnen de werkzaamheden moeten worden uitgevoerd:

=

Ontwerpen van energiecentrales van bodemenergiesystemen van individuele woningen

=

Installeren van energiecentrales van bodemenergiesystemen van individuele woningen

=

Beheren van energiecentrales van bodemenergiesystemen van individuele woningen

=

Ontwerpen van energiecentrales van bodemenergiesystemen van woongebouwen en/of utiliteitsgebouwen

=

Installeren van energiecentrales van bodemenergiesystemen van woongebouwen en/of utiliteitsgebouwen

=

Beheren van energiecentrales van bodemenergiesystemen van woongebouwen en/of utiliteitsgebouwen

Werkwijze Nedcon Organisatieadvies B.V.

Wij hanteren een praktische en overzichtelijke werkwijze om u te begeleiden richting certificering. Na het bepalen van de scope en het opstellen van het BRL 6000-21 systeem voeren we een interne audit uit waarin we het systeem helemaal testen. Op die manier bent u er zeker van dat alles in orde is en u niet voor verrassingen komt te staan. De definitieve audit vindt plaats door een onafhankelijke certificerende instelling.

Nedcon VCA proces

Benieuwd welke diensten wij nog meer aanbieden?