Bereikbaar op kantooruren:
0348 - 40 51 60

BRL 100 – Beoordelingsrichtlijn voor het certificaat F-gassen voor ondernemingen

Werkt u met apparaten met F-gassen?

Wie werkt met koelapparatuur, klimaatsystemen, warmtepompen of brandbeveiligingsapparatuur waarin F-gassen zijn toegepast, moet voldoen aan regelgeving. Bedrijven die werken met stationaire (niet verplaatsbare) apparatuur moeten gecertificeerd zijn volgens de BRL 100.

Wat is de BRL 100?

Het Besluit en de Regeling gefluoreerde broeikasgassen en ozonlaagafbrekende stoffen geven uitvoering aan de verplichte certificering van bedrijven die handelingen verrichten aan installaties waarin F-gassen (HFK’s) of ozonlaagafbrekende stoffen (HCFK’s) zijn toegepast. De eisen die aan bedrijven worden gesteld staan beschreven in de BRL100.

De BRL100 is sinds 1 december 2015 de meetlat waarlangs installatiebedrijven worden gelegd voor de F-gassenbedrijfscertificering. De certificeringsinstellingen voeren dus F-gassenaudits uit volgens de laatste versie van de BRL100.

Eisen voor certificering

Installateurs worden door deze wetgeving geconfronteerd met andere eisen met betrekking tot de bedrijfscertificering dan bij de oude F-gassen verordening. 

Installateurs zijn wettelijk verplicht om aan de eisen te voldoen als zij werkzaamheden verrichten voor opdrachtgevers. De eisen hebben betrekking op de bedrijfsvoering zowel op het gebied van beleid, als operationeel.

Onderwerpen die door de BRL100 mede gereguleerd worden zijn:

  • Beheer wet- en regelgeving
  • Overzicht van de bedrijfsactiviteiten
  • Overzicht van het gecertificeerd personeel
  • Beleidsverklaring en directie beoordeling bij meer dan drie medewerkers
  • Klachten registratie en afhandeling van klachten
  • Werkprocedures en de controle / bewaking hiervan
  • Instructie gebruiker van de installatie
  • Onderaanneming
  • Keuring en kalibratie van de gereedschappen

Profiteer van onze begeleiding voor certificering

Nedcon Organisatieadvies heeft de specialisten in huis om organisaties te begeleiden bij certificering volgens de BRL 100. Met heldere procedures en duidelijke rapportages zorgen wij ervoor dat u klaar bent voor de audit door een certificerende instantie. Wilt u meer weten over onze werkwijze, neem dan contact met ons op en wij vertellen u graag wat wij voor u kunnen betekenen.

Wij hebben de samenwerking als prettig ervaren. Onze organisatie is nu klaar om werkzaamheden vallend onder de BRL 100 met succes en volgens de richtlijn uit te voeren.

Wim Zwanenburg

Directeur, ACC Industrie Oudewater

Benieuwd welke diensten wij nog meer aanbieden?