Bereikbaar op kantooruren:
0348 - 40 51 60

BRL 7000 – Beoordelingsrichtlijn voor het uitvoeren van bodemsanering

Certificaat verplicht bij verontreinigde grond

Wanneer je als aannemer werkt met verontreinigde grond, moet je voldoen aan strikte regels. Een certificering volgens BRL 7000 is verplicht voor bedrijven die (water-)bodemsaneringsactiviteiten uitvoeren. Nedcon Organisatieadvies heeft de specialisten in huis om bedrijven te begeleiden bij het behalen van dit certificaat.

Waarborgen van kwaliteit bij bodemsanering

BRL 7000 is de beoordelingsrichtlijn voor het uitvoeren van bodemsanering voor aannemers. Deze beoordelingsrichtlijn waarborgt de kwaliteit van de sanering tijdens het uitvoeren van de werkzaamheden. In het kwaliteitsmanagementsysteem staan saneringsdoelstellingen en regels die aannemers moeten naleven. Hierin wordt informatie van de organisatie en controle met betrekking tot uitvoering van bodemsanering vastgelegd. Het Besluit Bodemkwaliteit vermeld dat u alleen (water-)bodemsaneringsactiviteiten mag uitvoeren als uw organisatie dit certificaat heeft.

Verspreiding voorkomen

Met BRL 7000 wordt er zoveel mogelijk van de verontreinigde bodem ongedaan gemaakt volgens de norm. Tot de sanering behoren de maatregelen om de verontreiniging weg te nemen en verspreiding te voorkomen.

Deze beoordelingsrichtlijn bestaat uit verschillende protocollen:

  • Protocol 7001 sanering landbodem met conventionele methoden
  • Protocol 7002 sanering landbodem met in situ methoden
  • Protocol 7003 sanering waterbodem
  • Protocol 7004 tijdelijke uitplaatsing van grond

Bedrijven kunnen deze protocollen enkel of in combinatie certificeren afhankelijk van de processen die ze uitvoeren. Organisaties dienen tevens ISO 9001 en VCA gecertificeerd te zijn, voordat zij het BRL 7000 certificaat kunnen gaan behalen, of dit tegelijkertijd in combinatie te laten uitvoeren.

Werkwijze Nedcon Organisatieadvies

De consultant van Nedcon Organisatieadvies verzamelt de benodigde informatie om te komen tot een kwaliteitshandboek. Daarin verwerkt hij eveneens het voor u van toepassing zijnde protocol. Vervolgens zet de consultant samen met de door u aangestelde kwaliteitscoördinator de documenten op die nodig zijn bij een aangenomen project.

Wij hebben de kennis en ervaring om u optimaal te begeleiden bij het behalen van deze certificering. Bent u benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen? Neem dan contact met ons op en wij vertellen u graag meer.

Benieuwd welke diensten wij nog meer aanbieden?