Bereikbaar op kantooruren:
0348 - 40 51 60

Het beklimmen van de CO2 Prestatieladder

Draagt u ook bij aan CO2 reductie?

Nederland heeft ingestemd met het VN Klimaatakkoord dat medio 2016 is ondertekend. Dit akkoord heeft als doel de opwarming van de aarde te beperken tot ruim onder 2 graden Celsius. Om dit doel te verwezenlijken is het klimaatbeleid van Nederland gericht op minder uitstoot van broeikasgassen. Een van de belangrijkste broeikasgassen is koolstofdioxide (CO2). Het gevolg hiervan is dat aanbestedende publieke partijen zoals Provincies, Gemeenten, Waterschappen, Rijkswaterstaat en ProRail van opdrachtnemers verlangen dat zij actief bijdragen aan het verminderen van CO2-uitstoot. De CO2 Prestatieladder is het middel om prestaties inzichtelijk te maken.

Managementsysteem voor CO2-bewust ondernemen

Wellicht onderneemt u – onbewust – al klimaatvriendelijk, duurzaam en maatschappelijk verantwoord, maar hoe weten uw opdrachtgevers dat u er alles aan doet om de CO2-uitstoot van uw activiteiten zo laag mogelijk te houden? Om aantoonbaar invulling te geven aan CO2-reductie kunt u een certificeerbaar managementsysteem implementeren volgens de eisen van de CO2 Prestatieladder.

CO2 Prestatieladder

De CO2 Prestatieladder heeft vijf treden, opklimmend van 1 naar 5. Aan de hand van vaste criteria (Inzicht, Reductie, Transparantie, Participatie) per niveau krijgt uw bedrijf een positie op de CO2 Prestatieladder.

Nedcon CO2 prestatieladder

Beloning voor uw inspanning!

De inspanningen die u levert om een certificering op de CO2 Prestatieladder te behalen en daarmee uw CO2-uitstoot te verminderen, betalen zich uiteindelijk terug. Een doeltreffend, efficiënt en gecertificeerd managementsysteem voor CO2-bewust handelen leidt tot:

N

Een aantoonbare bijdrage aan een beter klimaat

N

Een (fictieve) korting op de inschrijfprijs bij aanbestedingen

N

Een verlaging van de eigen brandstof- en energiekosten

Praktische ondersteuning bij het beklimmen van de CO2 Prestatieladder

Bij het opzetten van de CO2 Prestatieladder maken we als eerste een grondige analyse van uw huidige energiestromen en energieverbruik. De analyse en de hierop volgende berekening van de hoeveelheid uitgestoten CO2 vormen samen de CO2 Footprint. Op basis hiervan bepalen wij in samenspraak met u CO2-reductiedoelstellingen en worden de hierbij behorende maatregelen geformuleerd en vastgelegd in een actieplan.

Portfolio opstellen

Vervolgens stellen wij een portfolio met bewijslast samen die aan de certificerende instantie wordt voorgelegd. Het portfolio bestaat uit de volgende documenten:

  • CO2 Footprint
  • Verslag Interne Controle
  • Energiebeoordeling
  • Energie management actieplan
  • Communicatieplan
  • Rapportage Sector- en keteninitiatieven
  • Interne audit
  • Directiebeoordeling

Profiteer van onze kennis en ervaring

Wij hebben de specialisten in huis om u (verder) te helpen klimaatvriendelijk, duurzaam en maatschappelijk verantwoord te ondernemen. Door onze praktische en overzichtelijke werkwijze zorgen wij ervoor dat u de CO2 Prestatieladder tot het door u gewenste niveau kunt beklimmen. Benieuwd hoe wij dat doen? Neem dan contact met ons op en informeer naar de mogelijkheden

Benieuwd welke diensten wij nog meer aanbieden?