Bereikbaar op kantooruren:
0348 - 40 51 60

ISO 14001: norm voor milieu-managementsystemen

ISO 14001

Een milieumanagementsysteem (volgens de internationale norm ISO 14001) creëert mogelijkheden om bij te dragen aan duurzame ontwikkeling. Bijvoorbeeld door de milieuprestaties van de organisatie te verbeteren en door het milieu te beschermen door nadelige milieueffecten te voorkomen of tegen te gaan.

Duurzame resultaten behalen met ISO 14001

Een milieumanagementsysteem volgens ISO 14001 helpt een organisatie de beoogde resultaten te behalen die waardevol zijn voor het milieu, de organisatie zelf en belanghebbenden.

Prestaties, compliance & doelen

De beoogde resultaten van een milieumanagementsysteem omvatten in ieder geval: het verbeteren van de milieuprestaties; het voldoen aan compliance-verplichtingen en het bereiken van milieudoelstellingen.

De norm ISO 14001 is van toepassing op elke organisatie, ongeacht omvang, soort en aard, en is van toepassing op de milieuaspecten van de activiteiten, producten en diensten in de waardeketen waarvan de organisatie bepaalt dat zij deze kan beheersen of beïnvloeden.

Waarom een milieumanagementsysteem volgens ISO 14001 opzetten?

N

Met een milieumanagementsysteem volgens ISO 14001 volgt de organisatie een strategische aanpak die leidt tot het duurzaam verbeteren van de milieuprestaties

N

Bij aanbestedingen en andere selectieprocedures wordt er door opdrachtgevers vaak geëist dat de leverancier de gevraagde milieuprestaties en het voldoen aan wet- en regelgeving aantoonbaar maakt middels een ISO 14001-certificaat

N

ISO 14001-certificering levert een positief bedrijfsimago op, zowel nationaal als internationaal, wat resulteert in een voorsprong op de concurrentie

N

Door een tijdige signalering van onaanvaardbare risico’s en kansen worden milieu-, financiële- en imagoschade voorkomen

Begeleiding door Nedcon

Wij maken samen met u en uw milieucoördinator zichtbaar waar:

  • de milieurisico’s en kansen liggen
  • wat klanten en andere belanghebbenden belangrijk vinden aan uw producten of diensten
  • wat de kritieke processen in de organisatie zijn
  • we leggen de door u geformuleerde milieudoelstellingen vast en stellen het actieplan op ter realisering hiervan.

 

 

Handboek, audit & directiebeoordeling

Vervolgens richten wij uw milieumanagementsysteem hierop in. Wij beschrijven de kritische bedrijfsprocessen in heldere procedures en verstrekken u hulpmiddelen om milieuregistraties te doen. Het geheel leggen we vast in een beproefd handboek.

Onze consultant brengt u de systematiek van het continu verbeteren bij, waardoor u tijdig de benodigde informatie krijgt om de geformuleerde milieudoelstellingen te realiseren. Tot slot voeren wij de (voor ISO 14001 verplichte) interne audit uit en begeleiden u bij het opstellen van de (eveneens verplichte) directiebeoordeling.

Benieuwd welke diensten wij nog meer aanbieden?