Bereikbaar op kantooruren:
0348 - 40 51 60

ISO 9001: Risico’s beheersen en kansen verzilveren

ISO 9001: Risico’s beheersen en kansen verzilveren

Succesvol ondernemen in een steeds complexer, veeleisender en internationale omgeving vereist van u een aantal essentiële randvoorwaarden:

  • leiderschap
  • een goede inrichting van uw organisatie en bedrijfsprocessen
  • risicogebaseerd denken
  • en competente en goed gemotiveerde medewerkers.

Een kwaliteitsmanagementsysteem dat is gebaseerd op de internationale norm ISO 9001 helpt u om invulling te geven aan deze randvoorwaarden.

Kwaliteitsmanagement volgens ISO 9001

De norm ISO 9001 specificeert eisen voor het kwaliteitsmanagementsysteem van een organisatie die:

N

wil aantonen dat zij in staat is om consequent producten en diensten te leveren die voldoen aan de eisen van de klant en aan de van toepassing zijnde wet- en regelgeving

N

zich ten doel stelt om de klanttevredenheid te verhogen door het systeem doeltreffend toe te passen, met inbegrip van processen voor verbetering van het systeem en de borging van het voldoen aan eisen

Waarom een kwaliteitsmanagementsysteem opzetten en implementeren?

N

Met een kwaliteitsmanagementsysteem volgens ISO 9001 volgt de organisatie een strategische aanpak die leidt tot het duurzaam verbeteren van de prestaties

N

ISO 9001-certificering levert een positief bedrijfsimago op, zowel nationaal als internationaal, wat resulteert in een voorsprong op de concurrentie

N

Bij aanbestedingen en andere selectieprocedures wordt er door opdrachtgevers vaak geëist dat de leverancier de borging van gevraagde kwaliteit aantoonbaar maakt met een ISO 9001-certificaat

N

Door een tijdige signalering van afwijkingen en verbeterpunten worden faal- en garantiekosten teruggedrongen

Wij hebben nu een praktisch en gecertificeerd kwaliteitsmanagementsysteem. Dit biedt ons de kans om verder te verbeteren.

Jan de Braal

Directeur, Yerseke Engine Service

Uw managementsysteem up-to-date houden

Heeft u al een kwaliteitsmanagementsysteem volgens ISO 9001? Dan is het zaak om uw verbeterproces in gang te houden en uw systeem up-to-date te houden. Nedcon biedt een onderhoudsabonnement aan om dit voor u te verzorgen.

Door het aangaan van een abonnement voor het onderhoud van het managementsysteem wordt het systeem regelmatig op actualiteit beoordeeld en voor zover nodig bijgestuurd.

Begeleiding door Nedcon

Wij maken samen met u en uw kwaliteitsmanager zichtbaar:

  • waar kwaliteitsrisico’s en kansen liggen
  • wat klanten en andere belanghebbenden belangrijk vinden aan uw producten of diensten
  • wat de kritieke processen in de organisatie zijn

 

 

Handboek, audit & directiebeoordeling

We leggen de door u geformuleerde kwaliteitsdoelstellingen vast en stellen het actieplan op ter realisering hiervan.

Vervolgens richten wij uw kwaliteitsmanagementsysteem hierop in. Wij beschrijven de kritische bedrijfsprocessen in heldere procedures en verstrekken u hulpmiddelen om kwaliteitsregistraties te doen. Het geheel leggen we vast in een beproefd kwaliteitshandboek.

Onze consultant brengt u de systematiek van het continu verbeteren bij, waardoor u tijdig de benodigde informatie krijgt om de geformuleerde kwaliteitsdoelstellingen te realiseren. Tot slot voeren wij de (voor ISO 9001 verplichte) interne audit uit en begeleiden u bij het opstellen van de (eveneens verplichte) directiebeoordeling.

Wilt u meer informatie over onze begeleiding in ISO 9001 certificeringstrajecten? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.

Benieuwd welke diensten wij nog meer aanbieden?