Bereikbaar op kantooruren:
0348 - 40 51 60

Klachtenprotocol

Onze medewerkers stellen alles in staat u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Indien u van mening bent dat onze medewerkers u niet op een correcte manier hebben behandeld, kunt u daarover bij ons een klacht indienen. Wij zoeken graag samen naar een oplossing.

 

Welke klachten nemen wij in behandeling?

Wij nemen klachten in behandeling over onderwerpen waar wij invloed op hebben, zoals:

 • de gedragingen van medewerkers of partijen die namens Nedcon werkzaamheden uitvoeren;
 • het niet nakomen van de gemaakte afspraken;
 • onjuiste of onvolledige informatie op onze uitingen en/of documenten;
 • onze bereikbaarheid.

Wij behandelen geen klachten die betrekking hebben op:

 • wettelijke regels;
 • regeringsbeleid;
 • zaken die buiten de klachtentermijn* vallen.

 

Wat gebeurt er met uw klacht?

Nadat wij uw klacht hebben ontvangen, sturen wij u een schriftelijke ontvangstbevestiging en nemen wij telefonisch contact op. U krijgt dan de gelegenheid uw standpunt toe te lichten. We streven ernaar uw klacht binnen tien werkdagen af te handelen. De klacht wordt behandeld door een ander persoon dan degene die betrokken is bij hetgeen uw klacht betreft.

 

Welke gegevens hebben wij van u nodig?

Om uw klacht goed te kunnen behandelen, hebben wij een aantal gegevens van u nodig. Vermeld de volgende informatie in het digitale klachtenformulier of in uw brief:

 • uw naam, adres, e-mailadres en een telefoonnummer waarop u tijdens kantooruren bereikbaar bent;
 • de werkzaamheden waarop uw klacht betrekking heeft;
 • duidelijke omschrijving van uw klacht.

 

Hoe dient u een klacht in?

U kunt uw klacht op twee manieren indienen:

 1. Online, via ons digitale klachtenformulier.
 2. Per brief, gericht aan: Nedcon t.a.v. Klachtencoördinator Pelmolenlaan 18 3447 GW WOERDEN

*Zie Art. 11 lid 1 Algemene Voorwaarden Nedcon Organisatieadvies B.V. en/of Art.15 lid 1 Algemene Voorwaarden Nedcon Opleidingen & Trainingen B.V.

Nedcon

Pelmolenlaan 18
3447 GW Woerden

0348 – 40 51 60

Klachtenformulier