Bereikbaar op kantooruren:
0348 - 40 51 60

Machineveiligheid volgens NEN-EN-12100

Veilig werken met machines

Een veilige werkomgeving betekent dat je bij en rond machines veilig moet kunnen werken. Daarom is het raadzaam van elke machine de risico’s te kennen. Nedcon kan een Risico Inventarisatie en Evaluatie voor al uw machines verzorgen: de Risicoanalyse Machineveiligheid.

Machines met CE-markering

Alle machines die vanaf 1 januari 1995 zijn gebouwd moeten voldoen aan de (Europese) Machinerichtlijn en het (Nederlandse) Warenwetbesluit machines. Het Warenwetbesluit machines geeft aan dat een machine bij normaal gebruik geen gevaar mag opleveren voor de veiligheid of gezondheid van de mensen in zijn omgeving. De machine moet juist zijn geïnstalleerd en onderhouden. De veiligheid van deze machines wordt aangetoond door een CE-markering.

Veiligheid borgen bij machines van voor 1 januari 1995

Direct voortvloeiend uit de Machinerichtlijn is de verplichting tot het opstellen van een risicobeoordeling volgens de internationale norm NEN-EN-ISO 12100 voor machines van voor 1995 en/of machines zonder een CE-markering. Deze verplichting geldt ook wanneer machines met een CE-markering ingrijpend zijn gewijzigd waardoor het arbeidsrisico voor de werknemers wordt vergroot.

Wanneer risicobeoordeling uitvoeren?

N

Bij machines van voor 1 januari 1995

N

Bij machines vanaf 1 januari 1995 zonder CE-markering

N

Bij het substantieel wijzigen of aanpassen van machines

Werkwijze opstellen Risicoanalyse Machineveiligheid

Het doel van de risicobeoordeling is het in kaart brengen en kwantificeren van mogelijke risico’s op het gebied van de machineveiligheid. Aan de hand daarvan kan een Plan van Aanpak voor te nemen maatregelen worden opgesteld. Door middel van het opstellen van een instructiekaart per machine, voorlichting te geven aan de medewerkers en invulling te geven aan het Plan van Aanpak worden de risico’s beheersbaar gemaakt.

Nedcon risicoanalyse machineveiligheid

Gebruik de kennis en ervaring van onze consultants

Profiteer van de kennis en ervaring van de consultants van Nedcon en neem vrijblijvend contact met ons op voor meer informatie of vraag direct een offerte aan. Wij gaan graag voor u aan de slag voor een veilige en gezonde werkomgeving.

Benieuwd welke diensten wij nog meer aanbieden?