Bereikbaar op kantooruren:
0348 - 40 51 60

Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E)

Onze aanpak

De Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E) is het vertrekpunt voor veilige en gezonde arbeidsomstandigheden. Daarnaast is het een verplichting voor elke organisatie met personeel. Onze consultants kennen uw branche en kunnen voor u een overzichtelijke RI&E inclusief Plan van Aanpak en PMO-voorstel (Preventief Medisch Onderzoek) opstellen.

Het opstellen van een RI&E kan op vele manieren. Wij vinden het belangrijk dat u een overzichtelijke rapportage krijgt met een duidelijk plan van aanpak en praktische maatregelen. Onze werkwijze leent zich daarnaast uitstekend om de voortgang in het verminderen en beheersen van risico’s inzichtelijk te maken. De eindrapportage van de RI&E inclusief het Plan van Aanpak en het PMO-voorstel wordt bij Nedcon altijd getoetst door een kerndeskundige.

In een persoonlijk gesprek bepalen we samen met u het te doorlopen traject. 

RIE stappenplan

Het opzetten van een Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E) door Nedcon Organisatieadvies biedt de volgende voordelen:

N

Een goede start van een Arbobeleid en het werken aan veilige en gezonde arbeidsomstandigheden

N

Gestructureerd werken aan arbeidsomstandigheden

N

Voldoen aan de wettelijke verplichting (Arbowet) en de zorgplicht (Burgerlijk Wetboek)

N

Overzichtelijke Risico Inventarisatie en Evaluatie en praktische aanpak

N

Het vertrekpunt voor bijvoorbeeld een VCA of ISO 45001 certificering

Gebruik de kennis en ervaring van onze consultants

Profiteer van de kennis en ervaring van de consultants van Nedcon en neem vrijblijvend contact met ons op voor meer informatie of vraag direct een offerte aan. Wij gaan graag voor u aan de slag voor een veilige en gezonde werkomgeving.

Goed arbobeleid met een Onderhoudsabonnement RI&E

Door de Risico Inventarisatie & Evaluatie met Plan van Aanpak periodiek op actualiteit te beoordelen en jaarlijks een nieuw Plan van Aanpak op te stellen werkt u aantoonbaar aan het verbeteren van de arbeidsomstandigheden. Nedcon kan u hierbij ondersteunen via een Onderhoudsabonnement.

De consultant komt jaarlijks terug om de RI&E samen met de organisatie door te nemen en het Plan van Aanpak te actualiseren. Het voordeel voor de organisatie is dat de deskundigheid van Nedcon wordt gebruikt om aantoonbaar en structureel invulling te geven aan de verplichtingen vanuit de Arbeidsomstandighedenwet.

Benieuwd welke diensten wij nog meer aanbieden?