Bereikbaar op kantooruren:
0348 - 40 51 60

Bedrijfsleven kan bijdragen aan klimaatambities Rutte III

Het kabinet Rutte III heeft grote ambities als het gaat om klimaat. De doelstelling is om de uitstoot van broeikasgassen in 2030 met bijna de helft terug te dringen. Bedrijven kunnen hieraan bijdragen door meer milieubewust en dus ‘groener’ te ondernemen.

Daarnaast zegt het meteorologisch bureau van de Verenigde Naties dat de hoeveelheid broeikasgas in de lucht explosief stijgt en dat vorig jaar zelfs het hoogste niveau in 800.000 jaar is bereikt. De hoeveelheid CO2 nam met vijftig procent toe, vergeleken met het gemiddelde van de afgelopen tien jaar.

Dat zijn zorgwekkende cijfers die grote gevolgen kunnen hebben als er niet wordt ingegrepen. Een van de belangrijkste oorzaken die genoemd worden zijn industriële activiteiten en productieprocessen. Met name in die sector valt een hoop winst te behalen. Meer bewust worden van de leefomgeving en zoeken naar meer milieuvriendelijke en duurzame productieprocessen biedt uitkomst.

Voor bedrijven en ondernemers is het belangrijk eerst zicht te krijgen in hun energieverbruik en daar vervolgens maatregelen aan te koppelen om enerzijds het verbruik en daarmee de energiekosten te verlagen en anderzijds de CO2-uitstoot te verminderen.  De CO2-footprint en CO2-Prestatieladder zijn instrumenten die daarvoor kunnen worden ingezet. De inspanningen die u levert om de CO2-uitstoot terug te dringen kunnen worden beloond met een (fictieve) korting op uw inschrijfprijs bij aanbestedingen.

Daarnaast kunnen de milieuprestaties worden verbeterd door een milieumanagementsysteem op te zetten volgens de internationale norm ISO 14001. Met het bijbehorende certificaat kunt u zich profileren als duurzame onderneming die bij beleidsbeslissingen rekening houdt met verschillende milieuaspecten.

 Nedcon Organisatieadvies heeft specialisten in huis die u begeleiden bij het ‘groener’ ondernemen door het beklimmen van de CO2-Prestatieladder of het behalen van een ISO 14001 certificering.

Benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen? Neem vrijblijvend contact met ons op en wij vertellen u graag meer.