Bereikbaar op kantooruren:
0348 - 40 51 60

Boetes voor niet naleven Arbowet fors omhoog

Er wordt harder opgetreden tegen het niet naleven van de Arbowet. Wanneer een bedrijf niet beschikt over de wettelijk verplichte Risico-Inventarisatie en -Evaluatie (RI&E) en een bijbehorend Plan van Aanpak mag Inspectie SZW een boete opleggen. Dat schrijft staatssecretaris Tamara van Ark van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in een brief aan de Tweede Kamer. Van Ark kondigt niet alleen verscherpt toezicht aan, maar ook de boetes gaan fors omhoog.

Meer bevoegdheid Inspectie SZW

Inspectie SZW mag nu nog alleen een eis stellen of een waarschuwing geven bij het niet naleven van de Arbowet. Als het aan de staatssecretaris ligt komt daar dus verandering in.

Minder dan de helft bedrijven heeft een RI&E

Aanleiding tot deze maatregelen is de constatering dat minder dan de helft van de bedrijven in het bezit is van een wettelijk verplichte RI&E. Uit de Arbobalans 2018 van TNO blijkt dat slechts 45 procent van de bedrijven daadwerkelijk beschikt over een RI&E. In 2017 constateerde Mark Kuipers, Inspecteur-generaal van Inspectie SZW, al dat een ‘schokkend aantal bedrijven’ geen RI&E had. In de tussentijd blijkt er weinig veranderd te zijn.

Boetes fors omhoog

Staatssecretaris van Ark vindt dat aantal volstrekt onder de maat. Zij wil dat bedrijven een grotere inspanning gaan leveren om de Arbowet na te leven. Daarbij is het hebben van een RI&E met bijbehorend Plan van Aanpak een essentieel onderdeel. De boetes voor het niet naleven van de Arbowet gaan dan ook fors omhoog:

  • Een bedrijf zonder RI&E kan een boete van € 4.500 krijgen (dit was € 3.000)
  • Een bedrijf zonder Plan van Aanpak kan een boete van maximaal € 3.000 krijgen (dit was € 750)

Meer actiepunten

Behalve boetes uitdelen heeft het ministerie van SZW nog een aantal andere actiepunten waar het gaat om het niet naleven van de Arbowet. Dit zijn ze:

  • Werkgevers- en werknemersorganisaties moeten hun achterban wijzen op het belang van de RI&E en het plan van aanpak.
  • (Kleine) bedrijven krijgen meer voorlichting over het uitvoeren van een RI&E.
  • SZW start het programma Eerlijk, Gezond en Veilig Werken. Daarmee wil SZW bijdragen aan betere naleving van arboregels via preventie en bewustwording.

Bron: rijksoverheid.nl