Bereikbaar op kantooruren:
0348 - 40 51 60

Inspectie SZW controleert werkdruk financiële sector

Inspectie SZW heeft aangekondigd dat zij tot het eind van dit jaar een groot aantal accountantsbureaus gaat controleren op werkstress en werkdruk. Bij de controles richt Inspectie SZW zich specifiek op jonge werknemers in de financiële sector.

Inspectie SZW ziet dat er in de loopbaan verschillende momenten zijn waarop werknemers vatbaar kunnen zijn voor te hoge werkdruk. Het gaat om starters, jonge ouders, (mantel)zorgers en 60-plussers. Uitval in het begin van de loopbaan als gevolg van psychosociale arbeidsbelasting (PSA) waar werkdruk onder valt, kan grote invloed hebben op de verdere loopbaan. Inspectie SZW start daarom nu met controles op werkdruk bij jonge werknemers.

Werkstress kan leiden tot arbeidsongeschiktheid

Inspectie SZW gaat controleren of de accountantsbureaus voldoende maatregelen nemen om werkdruk en werkstress te voorkomen. Werkstress leidt niet alleen tot ziekteverzuim, maar kan ook leiden tot langdurige uitval of arbeidsongeschiktheid. (Bron: Rendement.nl)

Onderdeel van arbobeleid

De Arbowet verplicht werkgevers om beleid te voeren om psychosociale arbeidsbelasting te voorkomen en/of te beperken. Ook is het onderdeel van de Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E) die elke organisatie moet hebben. In het Plan van Aanpak dat bij een RI&E hoort worden maatregelen benoemd om Psychosociale Arbeidsbelasting te voorkomen of beperken.

Gerelateerde diensten

[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]