Bereikbaar op kantooruren:
0348 - 40 51 60

ISO 45001 vervangt OHSAS 18001

ISO 45001 ‘Occupational health and safety management systems – Requirements with guidance for use’ is gepubliceerd. Tegelijkertijd is ook de Nederlandse vertaling van de norm beschikbaar gekomen. ISO 45001 vervangt OHSAS 18001 (arbomanagement).

Jaarlijks zijn er 2,3 miljoen dodelijke slachtoffers te betreuren door werkgerelateerde ongevallen en ziektes. Met een efficiënt managementsysteem voor gezond en veilig werken kunnen bedrijven onveilige werkomstandigheden en arbeidsongevallen beperken of zelfs vermijden. ISO 45001, de nieuwe internationale managementsysteem norm voor gezond en veilig werken, biedt hiervoor een passend kader.

High Level Structure

De nieuwe NEN-ISO 45001:2018 sluit aan bij de High Level Structure (HLS) voor managementsysteemnormen. De HLS maakt het onder andere mogelijk om systemen makkelijker te integreren en audits op het gebied van diverse managementsysteemnormen (zoals ISO 9001 voor kwaliteitsmanagement en ISO 14001 voor milieumanagement) te combineren. 

In 2013 is besloten om OHSAS 18001 ‘Arbomanagement’ te herzien en als ISO 45001 te publiceren. De Nederlandse titel van de norm is ‘Managementsystemen voor gezond en veilig werken – Eisen met richtlijnen voor gebruik’. Hiermee is ook de afkorting ‘G&VW’ als vervanging van ‘arbo’ in de norm geïntroduceerd.

Belangrijkste wijzigingen in ISO 45001

De belangrijkste aanvullingen in ISO 45001 ten opzichte van OHSAS 18001 zijn:

  • meer aandacht voor de participatie en consultatie van werknemers;
  • aparte paragrafen voor Management of Change, outsourcing, procurement en contractors;
  • integratie met andere bedrijfsprocessen;
  • meer aandacht voor de contextanalyse;
  • directe betrokkenheid leiding;
  • competenties i.p.v. trainingsbehoeften;
  • gedocumenteerde informatie i.p.v. procedures.