Bereikbaar op kantooruren:
0348 - 40 51 60

Nieuwe veiligere opbouwmethoden rolsteigers verplicht per 1 januari 2018

Voor de opbouw van een rolsteiger gelden per 1 januari 2018 nieuwe regels. Vanaf die datum is het verplicht om bij betreding van het platform rondom een leuning te hebben. Deze nieuwe regelgeving geldt ook voor rolsteigers die vóór deze datum zijn aangeschaft.

Volgens de nieuwe regelgeving mag je een werkplatform pas betreden nadat er rondom een leuning op heuphoogte is aangebracht voor dat platform. Dit is niet eenvoudig uit te voeren met de traditionele systemen, waarbij gebruik wordt gemaakt van horizontaal- en diagonaalschoren. Dit omdat deze eenvoudigweg te hoog moeten worden geplaatst.

Productaanpassingen

Er zijn verschillende systemen ontwikkeld door fabrikanten en leveranciers die aan dit veiligheidsniveau voldoen. In een vervolgartikel laten we per fabrikant zien wat zij beschikbaar hebben, maar in hoofdlijnen kunnen deze zijn:

  • Het aanbrengen van tijdelijke heupleuningen en eventueel knieleuningen;
  • Het aanbrengen van definitieve heupleuningen en eventueel knieleuningen;
  • Het aanbrengen van samengestelde systeemelementen die leuningwerk en diagonalen vervangen.

A-blad Rolsteigers

De nieuwe, veiligere opbouwmethoden zijn opgenomen in het vernieuwde A-blad rolsteigers (april 2016), met daarin de vermelding dat de veiligere opbouwmethoden verplicht worden per 1 januari 2018. Het vernieuwde A-blad rolsteigers zal worden opgenomen in diverse arbocatalogi en krijgt daarmee meer betekenis. Arbocatalogi volgen de stand van de techniek en geven invulling van door de overheid gestelde doelvoorschriften om gezond en veilig te kunnen werken.

Handhaving

Inspectie SZW wijst erop dat bij constatering van valgevaar geen concessies worden gedaan. In voorkomende gevallen zal zij overgaan tot stillegging van het werk en het opleggen van een boete.