Bereikbaar op kantooruren:
0348 - 40 51 60

Regeerakkoord: meer geld naar Inspectie SZW

Er gaat de komende jaren meer geld naar de Inspectie SZW in de komende kabinetsperiode. De regeringspartijen pleiten ondermeer voor het vergroten van de capaciteit en de inzet van de Inspectie SZW voor handhaving en fraudebestrijding.

In het regeerakkoord wordt in een oplopende reeks vanaf 2022 structureel 50 miljoen per jaar vrijgemaakt voor de handhavingsketen van de Inspectie van SZW.  “De Inspectie wordt dus fors versterkt”, reageert inspecteur-generaal Marc Kuipers“. “De handhavingsketen is hiermee beter in staat om toezicht te houden op het wettelijk minimumloon en schijnconstructies, onveilige en ongezonde arbeidsomstandigheden en uitbuiting”, aldus de hoogstverantwoordelijke bij de Inspectie SZW.

De Inspectie SZW staat onder druk. Het aantal dodelijke arbeidsongevallen is gestegen en de capaciteit bij de voormalige Arbeidsinspectie is achtergebleven. Daardoor is er meer tijd nodig voor ongevalsonderzoek, wat ten koste gaat van preventieve inspectie. In het regeerakkoord van het kabinet Rutte III staat dat er vanaf 2018 meer geld gaat naar Inspectie SZW. In 2018 bedraagt dit bedrag 13 miljoen euro, in de jaren daarna loopt dit bedrag op.

Eerder dit jaar maakte Kuipers zich nog grote zorgen over oorzaak en gevolg van de stijging van het aantal arbeidsongevallen. Van de bedrijven in Nederland beschikt 30-50 procent niet over een wettelijk verplichte risico-inventarisatie en evaluatie, de RI&E. Het bestrijden van schijnconstructies, onveilige en ongezonde arbeidsomstandigheden en arbeidsuitbuiting zijn ook de pijlers van het Jaarplan 2017 van Inspectie SZW. In 2018 gaat een nieuw vierjarenplan van het ministerie van SZW van start. Dat is gericht op de preventie van beroepsziekten. De aandacht zal de eerste twee jaar uitgaan naar de risico’s van blootstelling aan gevaarlijke stoffen op de werkvloer.

Bron: Rendement.nl en Inspectie SZW