Bereikbaar op kantooruren:
0348 - 40 51 60

Stijgend aantal arbeidsongevallen is zorgelijk

Het aantal arbeidsongevallen blijft stijgen. De Inspectie SZW kreeg vorig jaar ruim 4200 meldingen van een bedrijfsongeval. Dat is 12 procent meer dan in 2016. Het aantal dodelijke ongevallen op het werk is daarentegen teruggelopen. Dat staat in De Staat van Arbeidsveiligheid van de Inspectie SZW.

Het afgelopen jaar kwamen 50 mensen om door een ongeluk op het werk. Dat zijn er 20 minder dan in 2016. Het aantal dodelijke slachtoffers ligt al jaren tussen de 50 en de 70.

Infographic van de Staat van Arbeidsveiligheid. (Bron: Inspectie SZW)

Tekortschietende arbeidsveiligheid

Het stijgend aantal arbeidsongevallen baart de Inspectie SZW zorgen. “Er is nog steeds sprake van een tekortschietende arbeidsveiligheid. Werknemers werken vaak ongezond en onveilig”, zegt Marc Kuipers, inspecteur-generaal van de Inspectie SZW.

De gevolgen zijn groot, zeker voor hen die het treft. “Bedrijven ondervinden schade en de samenleving krijgt de rekening gepresenteerd. Het is ons gezamenlijke belang dat wie gezond naar het werk gaat, aan het einde van de dag ook weer gezond en veilig thuiskomt. Daarom moet arbeidsveiligheid hoog op de agenda komen van werkgevers en werknemers”, vervolgt Kuipers.

Arbozorg

Slechts 27 procent van de bedrijven heeft belangrijke risico’s geïnventariseerd. Dit zijn met name de grote bedrijven, waar zestig procent van de werknemers werkt. Vooral kleine bedrijven hebben vaak geen of een onvolledige Risico Inventarisatie en -Evaluatie (RI&E). Tegelijkertijd is het aantal ernstige ongevallen bij kleinere bedrijven verhoudingsgewijs veel hoger van bij de middelgrote en grote bedrijven. “Wanneer bedrijven de verplichte RI&E adequaat vervullen, kan dat de eerste stap zijn naar een betere veiligheidscultuur”, aldus Kuipers. (bron: Inspectie SZW)

RI&E startpunt veilig en gezond werken

Het kennen van de risico’s die werk met zich meebrengt is de kern van veilig en gezond werken. Het (laten) uitvoeren van een Risico Inventarisatie en -Evaluatie is het startpunt van veilig en gezond werken. De RI&E geeft samen met het Plan van Aanpak aan welke risico’s er binnen een bedrijf aanwezig zijn en welke maatregelen moeten worden getroffen om het werk veilig en gezond uit te voeren.