Bereikbaar op kantooruren:
0348 - 40 51 60

Bevustuc

Bevustuc is een bestaande relatie van Nedcon, door één van haar belangrijkste opdrachtgevers (Dura Vermeer) werden zij gevraagd te voldoen aan trede 3 van de Veiligheidsladder. Bevustuc levert kwalitatief stucwerk en bestaat al 40 jaar.

Inmiddels is de term ‘Veiligheidsladder’ hernoemt naar de Safety Culture Ladder en is een instrument om veiligheidsbewustzijn, houding en gedrag in bedrijven te meten.

Allereerst zijn we het traject gestart met een scan welke behoefte er speelt. Soms zit er een vraag achter de vraag. En die nemen we dan ook altijd mee in het proces. De volgende stap was een screening van de haalbaarheid. In het geval van Bevustuc was dat makkelijker te doen omdat het een bestaande klant is. Belangrijk is dat duidelijk werd wat er nodig is om het doel te bereiken, en wat de gevolgen zijn voor de toekomst. Immers, één stapje hoger op de ladder komen is één ding, het moet daarna ook gemanaged worden.

Stappen in het proces:

  • Behoefte checken en eventueel ook aanscherpen of aanpassen
  • De verwachting duidelijk maken wat de effecten voor het bedrijf zijn
  • Starten met opzetten en bouwen van het gevraagde
  • Strak plannen, afspraken checken en voortgang monitoren
  • Normaliter binnen de planning uiteindelijk het gevraagde realiseren