Bereikbaar op kantooruren:
0348 - 40 51 60

Rutges

Rutges Vernieuwt is specialist in het ontwerpen van toekomstgerichte plannen voor onderhoud, verduurzaming en renovatie van bestaande bouw. Men werkt voor woningbouwverenigingen en andere vastgoedeigenaren. In hun werkveld wordt ISO 45001 vaak geëist bij aanbestedingen. Nedcon heeft de klant begeleid naar deze certificering.

In 2020 heeft Nedcon Rutges begeleid bij het behalen van het ISO45001-certificaat. Daarnaast hebben wij een Risico Inventarisatie & Evaluatie met een plan van aanpak en een koppeling met bestaande wet- en regelgeving opgesteld. En de interne audits m.b.t. ISO45001 zijn gehouden. Vervolgens hebben we een onderhoudsabonnement afgesloten voor veiligheidskundige ondersteuning, het jaarlijks actualiseren van de RI&E en het houden van interne audits ten aanzien van het ISO45001-systeem.