Bereikbaar op kantooruren:
0348 - 40 51 60

Van Rhijn Bouw

Van Rhijn Bouw is actief op het gebied van nieuwbouw, projectontwikkeling, onderhoud, renovatie en verbouw. Hun motto is ‘Succes door samenwerking’, laat dat precies bij Nedcon passen. Al vele jaren ondersteunen wij de KAM-systemen en zorgen wij dat diverse ISO-normen op orde zijn en blijven.

Nedcon verzorgt de KAM-coördinatie binnen de gehele organisatie en zorgt dat men blijft voldoen aan de eisen van ISO9001, VCA** en ISO14001. Hier valt tevens onder het uitvoeren van de interne audits, het begeleiden van de auditoren bij de externe audits, het actueel houden van de RI&E, het actueel houden van de compliance registers en het voorbereiden van de directiebeoordeling. Daarnaast verzorgen wij bijkomende KAM-ondersteuning zoals het onderzoeken van incidenten/ afwijkingen, het uitvoeren van werkplekinspecties en bijvoorbeeld veiligheidskundige vraagstukken.