Bereikbaar op kantooruren:
0348 - 40 51 60

ICD Techniek

ICD Techniek is een totaal installatiebedrijf dat veelal werkt in opdracht van derden. Ze richten zich op de zakelijke klant, de installateur en de loodgieter. ICD voert installatiewerkzaamheden uit op het gebied van CV, MV, riolering, gas en sanitair.

Veiligheid wordt steeds belangrijker voor ICD en hun klanten. Daarom hebben zij Nedcon gevraagd om hen te certificeren volgens de VCA*-norm. Bij ICD zijn we begonnen met het opstellen van de RI&E. Daarna hebben we een VCA* handboek opgesteld. Doordat de RI&E al was uitgevoerd was en de personeelsdossiers dus al waren doorgenomen, lag er al een goede basis.

We hebben in het proces nauwe samengewerkt met de afdeling administratie. Die op haar beurt nauw samenwerkt met de VGM functionaris. Of het nu ging om personele zaken of om de aanschaf of keuring van arbeidsmiddelen; geen vraag was te gek.

Voordat de certificering van de VCA* een feit was, is ICD ook begonnen met het BRL 6000 traject waar ze de deelgebieden 21 & 25 van willen behalen om voorbereid te zijn op de toekomstige norm. Hierbij is het natuurlijk een voordeel dat het hele traject met het VCA* al was doorlopen en dat daarbij zaken gecombineerd konden worden.

Nu staan de opleidingen voor de beide deelgebieden op het programma. De directie zal de opleiding met betrekking tot deelgebied 21 op zich nemen. De medewerkers die werkzaam zijn in deelgebied 25 gaan die opleiding volgen. Er is genoeg kennis en kunde met betrekking tot gasverbrandingstoestellen aanwezig binnen ICD. We verwachten dat ICD binnen afzienbare tijd deze trajecten succesvol zal afronden.