Bereikbaar op kantooruren:
0348 - 40 51 60

Eerste Hulp bij werken met kinderen

Wie werkt met kinderen wil vanzelfsprekend goed zorgen voor deze kinderen. Ondanks dat er maatregelen zijn genomen om de kinderen een veilige omgeving te bieden om te spelen en zich te ontwikkelen, bestaat er altijd een kans dat er een ongeval plaatsvindt. Om in dat geval juist te kunnen handelen, is noodzakelijk dat je eerste hulp kunt verlenen. Daarom is er een speciale cursus ontwikkeld.

Eerste hulp bij werken met kinderen

De cursus ‘Eerste Hulp bij werken met kinderen’ (EHK) speelt in op situaties waar veel met kinderen wordt gewerkt. Dit zijn plekken zoals crèches, peuterspeelzalen, basisscholen, buitenschoolse opvang en sportaccommodaties. Indien nodig wordt er onderscheid gemaakt in een aanpak per leeftijdscategorie. Na afronding van de cursus ontvangt de cursist een officieel certificaat.

Kinderopvang en peuterspeelzalen

In de kinderopvang en peuterspeelzalen moet er per 1 januari 2018, altijd minimaal één volwassene aanwezig zijn die een geldig en geregistreerd certificaat heeft voor het verlenen van eerste hulp aan kinderen. Het certificaat ‘Eerste Hulp bij werken met kinderen’ is een geldig certificaat en staat vermeld op de lijst van geregistreerde certificaten van de ministeriële Regeling voor de uitvoering van het Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen. Dit certificaat heeft een geldigheidsduur van 1 jaar.

Onderwerpen 

De cursist:

 • kan de algemene hulpverleningsregels toepassen
 • is bekend met de regels voor het melden en alarmeren
 • is bekend met de uitgangspunten voor de Eerste Hulp
 • heeft kennis van en inzicht in de voor de Eerste Hulp relevante verschillen in lichamelijke en psychologische ontwikkeling en kan deze toepassen bij het verlenen van Eerste Hulp
 • heeft kennis van en inzicht in de gevaren in de omgeving die kunnen leiden tot letsels bij kinderen
 • heeft kennis van en inzicht in de maatregelen om ongevallen te voorkomen

De cursist kan Eerste Hulp verlenen aan kinderen van 0 jaar tot de puberteit bij:

 • uitwendige wonden
 • bloedingen
 • botbreuken, ontwrichtingen en wervelletsels
 • verstuikingen en kneuzingen
 • voorwerpen in neus, oor, mond en huid
 • insectensteken en dierenbeten/krabwonden
 • brandwonden
 • vergiftiging
 • oogletsels
 • problemen met het bewustzijn (hersenschudding, flauwte, koortsstuipen, bewusteloosheid, onderkoeling, oververhitting, uitdroging, diabetes, epilepsie)
 • ademhalingsproblemen (allergische reactie, verstikking, verslikking, verdrinking, kortademigheid, paniekaanval, bewusteloosheid)
 • circulatiestilstand

Nedcon Opleidingen & Trainingen verzorgt de opleiding Eerste Hulp Kinderen. Wij bieden deze opleiding incompany aan. Dat betekent dat wij de opleiding op uw locatie verzorgen. Benieuwd hoe dat in zijn werk gaat? Neem dan vrijblijvend contact met ons op en wij vertellen u graag wat de mogelijkheden zijn.

Ik wil meer informatie